ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  | TECHNIKA GRZEWCZA


Są to urządzenia typu powietrze - woda lub powietrze - powietrze.Występują jako monobloki lub urządzenia typu split. Pozyskują energię z róznicy temeperatur powietrza. Bardzo dobtrze sprawdzają się w budownictwie mieszkaniowym. W naszym klimacie najlepsze urządzenia pracują ze stałą sprawnością do -15⁰C, poniżej tej temperatury powinno być w ogrzewanym pomieszczeniu urządzenie dodatkowe - np. kocioł gazowy albo węglowy, lub kominek. Najlepszym możliwym rozwiązaniem dla powietrznej pompy ciepła jest zestawienie jej poprzez bufor ciepłej wody grzewczej  z  kotłem lub kominkiem na pelet oraz instalacją fotowoltaiczną, pokrywającą potrzeby pompy ciepła na energie elektryczną.