ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  | TECHNIKA GRZEWCZA

Systemy grzewcze możemy podzielić na następujące grupy:

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie nadmuchowe

Można je podzielić na dwie podgrupy:

  • ogrzewanie za pomocą klimakonwektorów
  • ogrzewanie za pomocą nagrzewnic

systemy grzewcze

Proponujemy rozwiązania następujących producentów: Buderus, Stelrad, Brugman, Kan Therm, John Guest, Enix, Purmo