ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  | TECHNIKA GRZEWCZA

Jest to nowoczesny system mechanicznej wentylacji powietrza w pomieszczeniach.

Temat ten możemy opisywać w kilku dziedzinach:

- HIGIENA:

to dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy jest jednym z czynników decydujących o naszym zdrowiu i komforcie. W zależności od rodzaju pomieszczenia, do powietrza dostają się różne gazy, pyły, zanieczyszczenia biologiczne, ponadto sami oddychając oddajemy dwutlenek węgla i parę wodną. Na każdego człowieka w przestrzeni zamkniętej wymaga się dostarczenia ok. 50 - 50 m³/h. Niewłaściwie wykonana wentylacja prowadzi do nadmiaru stężenia CO₂ ora pary wodnej. Nadmiar wilgoci prowadzi do rozwoju niekorzystnych dla zdrowia pleśni i grzybów.

-EKONOMIA:

to uzyskanie jak najniższych kosztów ekspoloatacji budynku. Przy tradycyjnych systemach wentylacji /grawitacyjnych/ część energii zuzytej na ogrzanie budynku uciekała bezpowrotnie poprzez kanały wentylacyjne do atmosfery. Słabo wentylowane pomieszczenia, czasami celowo zasłaniane przez nieświadomych użytkowników otwory wentylacyjne, stawały się siedliskiem wilgoci, grzybów i innych negatywnych zjawisk. Przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła udaje się obniżyć koszty ogrzewania do ok. 20 % przy zachowaniu wymogów dotyczących wymiany powietrza.

- ZALETY:

prawidłowo dobranej i wykonanej rekuperacji to przede wszystkim wymiana powietrza w każdym wentylowanym pomieszczeniu zgodnie z jego przeznaczeniem, brak problemów z wilgocią i grzybami, brak problemów z nadmiarem dwutlenku węgla. Przy zastosowaniu wymiennika gruntowego rekuperacja w okresach letnich pozwoli na lekkie dodatkowe schłodzenie wentylkowanych pomieszczeń, a zimą na ich dodatkowe podgrzanie. Dodatkową zaletą tego systemu jest brak konieczności budowanka kosztownych i zajmujących miejsce kominów wentylacyjnych.

 

Proponujemy rozwiązania następujących producentów: Zehnder, Vasco, Fränkische,  Thessla Green