ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  | TECHNIKA GRZEWCZA

Systemy fotowoltaiczne to nowa, szybko rozwijająca się gama urządzeń z grupy bazującej na odnawialnych źródłach energii. Produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego jest często dotowana. Systemy fotowoltaiczne dzielimy na 2 grupy:

SYSTEMY OFF GRID

zwane inaczej wyspowymi, są wyposażone w panele solarne produkujące prąd, falownik zmieniający prąd stały z paneli na prąd zmienny o takich parametrach, jakie mamy w gniazdkach elektrycznych, oraz akumulatory przechowujące energię zgromadzoną w ciągu dnia. W idealnych warunkach obiekt wyposażony w taki system jest w pełni samowystarczalny w zakresie energii elektrycznej i nie wymaga przyłączenia do linii zewnętrznych.

SYSTEMY ON GRID

są to układy bez akumulaturów, przyłączone poprzez falownik i dwustronne liczniki energii do sieci elektrycznej. W ciągu dnia korzystamy z enegii produkowanej przez panele, a to czego nie wykorzystamy, jest przesyłane do sieci, natomiast w pozostałych godzinach korzystamy z prądu z sieci. Tego typu rozwiązanie jest bardzo korzystne przy współpracy z pompą ciepła wyposażoną w bufor wody grzewczej, a także w zakładach pracy, gdzie prąd z instalacji fotowoltaicznej można wykorzystać do zasilenia urządzeń zakładowych.

 

Coraz częściej budowane są także farmy fotowoltaiczne, jako wykorzystanie np. nieużytków olnych, służące tylko do sprzedaży energii elektrycznej do sieci.

 

Z uwagi na to, że dla każdego Klienta zestaw taki musi zostać dobrany indywidualnie, zapraszamy do konsultacji.